Alliance Technologies tracht de informatie op pagina's die onderdeel uitmaken van de website zo actueel en correct mogelijk te houden. We kunnen echter niet garanderen dat alle informatie juist is, we stellen het zeer op prijs dat u contact met ons opneemt wanneer u op of aanmerkingen heeft met betrekking tot de inhoud. U kunt een email richten aan , maar telefonisch of schriftelijk kan uiteraard ook (gebruik hiervoor de informatie op de contact-pagina).

De inhoud van de website is van informatieve aard, er kunnen geen rechten worden ontleend aan de gepresenteerde informatie. Ook kan Alliance Technologies in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of andere consequenties als gevolg van direct of indirect gebruik van de website en/of de informatie.

Op afbeeldingen en teksten, evenals het ontwerp van de webpagina's rust auteursrecht. Deze rechten komen toe aan Alliance Technologies of aan derden die het materiaal ter beschikking hebben gesteld. Het in welke vorm dan ook vermenigvuldigen van (beeld)materiaal is enkel toegestaan wanneer Alliance Technologies hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. De auteursrechten blijven te allen tijde in bezit van de oorspronkelijke eigenaar en Alliance Technologies dient altijd als bron te worden vermeld. Materiaal dat wordt aangeboden als download mag enkel in onveranderde toestand en in de totaliteit worden vermenigvuldigd.