Alliance Technologies is ontstaan uit een samenwerkingsverband van vier bedrijven. De vraag naar meer uitgebreide totaal oplossingen zorgde ervoor dat er een samenwerking ontstond, zo konden ook problemen met een meer multi-disciplinair karakter worden opgelost.

Het werd al snel duidelijk dat het combineren van de disciplines voor de klanten het voordeel gaf van één adres voor een complete oplossing. In 2006 is besloten alle activiteiten onder te brengen bij Alliance Technologies.


Missie en visie

  • Samenwerking is het sleutelbegrip in ons denken
  • Creatief zijn in oplossingen met de focus op uitvoering
  • Krachten gebundeld door een integrale kennis
  • Als doel klantgerichte technologische innovator te zijn

Partners

TNO         TU Delft         Fryslan Fernijt

A.M. Boorsma